Privacy

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter

Irisity AB publ. (”Irisity”, “vi”, “oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Irisity utför all hantering av personuppgifter i enlighet med integritetslagstiftning GDPR.

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Allmänna villkor för Irisity samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från handel och att i övrigt använda tjänsterna.

Vi vill uppmärksamma dig på att delar av den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Irisitys tjänster, regleras i Personuppgiftspolicyn för respektive underleverantör.

Vår hantering av inspelat videomaterial beskrivs i en separat video data policy.

Personuppgiftsansvar

Irisity är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på vår och andra webbplatser som drivs av Irisity.

Irisity AB använder sig av olika underleverantörer för att kunna erbjuda våra tjänster, Irisity har de övergripande ansvaret för våra underleverantörer. Irisity har därigenom ett berättigat intresse att överföra personuppgifter till underleverantörer för administrativa ändamål samt för analys av kunders personuppgifter. Irisity och våra underleverantörer innehar därmed ett delat personuppgiftsansvar. Dock är din huvudkontakt Irisity.

Personuppgifter som samlas in av Irisity behandlas därmed också av underleverantörer för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på support@irisity.com eller via vanligt brev som skickas till Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg. Du kan också kontakta oss via telefon på 0771-41 11 00.

Insamling av personuppgifter

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel offertnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Irisity samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in i samband med offertförfrågan och köp

När du köper tjänster eller produkter från Irisity eller genom en återförsäljare samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, titel, telefonnummer, e-postadress, adress till arbetsplatsen och samma för alla systemanvändare kopplat till objektet.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, projektnummer och ärendenummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer.

Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om titel, adress eller andra uppgifter om dig eller andra personer kopplade till ditt företag eller objekt.

Uppgifter som samlas i Irisity kundportal

Om du vi köp tilldelas att vara en systemanvändare med behörighet mellan eller hög, tilldelas du en användaridentitet på portal.mindmancer.se här används din e-postadress för att skapa inloggningen.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på Irisitys nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid offertförfrågan, köp och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett företag eller privatperson. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört handlingen, utan någon annan har gjort en handling där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Hantering och lagring av personuppgifter

Irisitys rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

Irisity behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av offert eller avtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

Administration av tjänster

För att kunna leverera de tjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut avtal och offert, för att uppfylla hela flödet för den beställda tjänsten. Om du har eller köper tilläggstjänster, som t.ex. hantering av larm vid larmcentral, installation eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster.

Administration av din tjänst inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, fakturering och kredit samt verifieringar av betalningar.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och behörighetskod för att identifiera dig och ditt objekt. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du har köpt en tjänst eller produkt av oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bekräftelse, viktig information om din kommande installation och händelserapporter. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med köpet.

Under tiden du är kund hos oss skickar vi ut en kundundersökning en gång per år där vi ber dig svara på frågor om din upplevelse av vår tjänst, för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster och service.

Inför och under användandet av vår tjänst skickar vi viktig information via e-post eller telefon som har angetts i samband med köpet. Det kan t.ex. vara uppgifter om status på ditt objekt, leverans eller saker som påverkar tjänsten.

Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. planering ombokningar av installationer och driftstörningar. Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Marknadsföring och personifiering

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Irisity i samband med specifika tjänster för att kontakta dig per post, epost och SMS.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din aktuella tjänst, ditt användarmönster och dina preferenser. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

På våra webbplatser använder vi information om våra användare för s.k. personifiering. Det innebär att vi använder de uppgifter vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Anpassningen kan t.ex. vara att vi sparar och visar uppgifter om tjänster du sökt på vid tidigare besök på vår webb, språkpreferenser, och att vi visar annonser och erbjudanden som vi tror passar just dig och dina önskemål.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser än irisity.com.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Irisity följer god sed. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter historik i 1 år om du inte har samtyckt till att vi kan spara dina uppgifter längre. Om du samtycker till det specifikt, sparar vi dina personuppgifter i upp till 10 år.

I portalen sparas de uppgifter du har registrerat där så länge användaridentiteten är aktiv.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Irisitys tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal och underleverantörer i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med Dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna personuppgiftsombud@irisity.com.

Utlämning av personuppgifter

Microsoft

Vi använder oss av Microsofts officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara behörig personal som har tillgång till uppgifterna. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra avtal- och säljstödsystem, i vårt kundtjänstsystem och i ett system för datahantering och bokföringssystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Webbanalys

Irisity.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Detta sker genom analys av besökarnas aktivitet på webbplatsen och navigering. Denna information innehåller aldrig någon personlig information då samtliga besökare analyseras som grupp.

Analysverktyget som används är Google Analytics, en tjänst som Google Inc tillhandahåller.

Kontakttjänster

Vi använder oss av externa leverantörer för att tillhandahålla information via SMS och e-postutskick vid t.ex. händelser på ditt objekt. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av telefonnummer, status på ditt objekt och händelser.

Leverantörer av relaterade tjänster

För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Larmcentral

Beroende på vilken larmcentral som används för ditt objekt anlitas olika larmcentraler för att utföra handlingar kopplade till tjänsten. Det kan t.ex. handla om mottagning av larm och justering av larmtider eller mottagning av ärenden utöver ordinarie öppettider. I samband med utförande av dessa tjänster kan larmcentralen få tillgång till vissa personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra tjänsten.

Installatör och service

Om du valt att ta hjälp av oss vid installation eller service, använder vi oss av en av våra avtalspartner. Leverantörerna av tjänsten får ta del av de personuppgifter som behövs för att ärendet ska kunna hanteras. Du kan ta del av respektive leverantörs personuppgiftspolicy på begäran.

Bank och kreditbolag

Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar och andra bank och kreditärenden. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.

Övriga

Om du kontaktar oss i annat än ovan nämnda rubriker, kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten eller produkten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, adress och e-post och för alla i relation till ärendet.

Utlämning till tredje land

Eftersom att vi samarbetar och utför/ köper tjänster av företag över hela världen finns en del av våra samarbetspartners (t.ex. larmcentraler och återförsäljare) utanför EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land Irisity överför dina personuppgifter har Irisity en skyldighet att tillse att en samma skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal eller rättslig skyldighet med dig är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster, vid kontakt med vår kundtjänst eller en återförsäljare.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Du skriver och begär ett registerutdrag från Irisity. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag – till Irisity Personuppgiftsombud”.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Cookies

En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare som gör att vår server kan identifiera besökares datorer som en unik användare. Irisity.se använder cookie-filer för att underlätta analyser som syftar till att förbättra kundupplevelsen och möjliggöra anpassade reklambudskap baserade på besökarens aktivitet.Om du har synpunkter

Den som anser att ett företag bryter mot gällande integritetslagstiftning kan du vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats, datainspektionen.se.