Nattillsyn med kamera

Varje natt utför hemtjänsten schemalagda besök vars enda uppgift är att kontrollera att allt är som det ska. Alla uppskattar inte hembesök nattetid och resor mellan brukare tar tid.

Tillsynsbesöket är något av det mest kostnadsdrivande inom hem­tjänsten eftersom besöket endast är någon minut långt och resulterar i långa restider och dubbelbemanning. Många brukare upplever även att de nattliga besöken stör sömnen.

Med Nattillsyn utförs tillsynen enklare och effektivare utan att väcka vare sig brukaren eller dess grannar. Personalen kopplar upp sig mot en kamera i brukarens sovrum till en lägre kostnad och på så sätt kan tillsynen ske oftare än i dag. Många brukare upplever dessutom tillsyn via kamera som mindre integritetskränkande och skrämmande än att få besök av personal i sovrummet när de sover.

Värmekameran ser i mörker och kan fjärrstyras för panorering och bildförstoring. Uppkopplad utrustning konfigureras på distans och kommunikation från brukare till personal finns att tillgå.

Installationen är enkel och sker på distans. Lösningen anpassas efter brukarens behov och schemat planeras tillsammans med personalen.

Integritet

Tillsynen sker endast vid överenskomna tillfällen och under ett tidsbegränsat ögonblick, varpå uppkopplingen stängs ner automatiskt. Videon är i realtid och spelas inte in och en logg förs över vem som utfört tillsyn och när. Informationen är lättöverskådlig vilket förenklar uppföljnings­arbetet för både administratörer och tillsynspersonal.

För att värna om för brukarens integritet använder Nattillsyn Advanced Encryption Standard (AES) och endast behöriga användare har tillgång till systemet.