Hear our customers

”Det har funkat utmärkt. Vi önskar att vi hade systemet från början, alla borde ha det!”

Jan Ericsson Platschef, NCC Ekkällan
Kare falkevik

”Vi upplever en mycket god effekt mot intrång, skadegörelse och stölder sedan vi satte upp den intelligenta kamerabevakningen. Vi bedömer att det gått ner med över 80%.”

Kåre Falkevik Stationsingenjör, Fortum Distribution
Peter granfeldt

”Jag tittade på de system som fanns. Vad gäller skolbevakning är detta den bästa och mest kompletta lösningen som finns.”

Peter Granfeldt Intendent, Lövgärdesskolan

”Vi analyserade allt från hundar till ronderande väktare och insåg att den effektivaste och bästa lösningen för oss är Byggbevakaren.”

Caroline Whitworth Logistikansvarig, Änglagården SEFA
Jopas wulff

”Det känns bra att kunna förstärka skyddet genom att gå från ronderande väktare till intelligent kamerabevakning och samtidigt få ner driftskostnaden med 70%!”

Jopas Wulff Chef Trafikledning, Øresundsbro Konsortiet
Anders hjelm

”Irisitys Områdesbevakaren har hjälpt oss minimera stölderna på en väldigt kort tid.”

Anders Hjelm Enhetschef ÅVC, Mölndal Stad Återvinning

”Redan under de tre första åren som de var i drift sparade vi in över 10 miljoner kr bara i minskat klotter, fönsterkross och lägre försäkringspremier.”

Olle Åberg Enhetschef SISAB
Jonas forsberg

”Som rektor och skattebetalare är jag väldigt glad att återbetalningstiden var knappt 3 månader.”

Jonas Forsberg Rektor, Jättestensskolan
Erik aback

”Byggbevakaren gör det möjligt att vidta åtgärd redan när intrånget påbörjas — mycket effektivare än med bara väktare!”

Erik Abäck Produktionschef Logistik