Press releases

 • Irisity levererar nya bevakningslösningar i Sydafrika

  Sep 14, 2017 09:41 CEST

  Irisity AB (publ) har tillsammans med Site Guard PTY Ltd i Sydafrika, tecknat flera nya distributörs- och kundavtal till ett sammanlagt ordervärde om initialt 1 MSEK. Avtalen är banbrytande för Irisitys vidare expansion internationellt.

  Läs mer

 • Irisity justerar ned rapporterad abonnemangsstock

  Sep 07, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) gör en väsentlig korrigering av tidigare rapporterad abonnemangsstock.

  Läs mer

 • Irisity levererar digital Nattillsyn till Eskilstuna kommun

  Sep 06, 2017 15:47 CEST

  Irisity AB (publ) har tecknat avtal med Eskilstuna Kommun gällande en komplett sammanhållen tjänst för digital Nattillsyn. Avtalet är banbrytande då Eskilstuna Kommun är en av Sveriges ledande kommuner inom e-hälsa. Ett stort antal kommuner tittar på denna typ av lösning såväl nationellt som internationellt

  Läs mer

 • Irisity levererar bevakning till Axess Logistics

  Aug 22, 2017 16:44 CEST

  Säkerhetsföretaget Irisity AB (publ) har utsetts till leverantör för intelligent kamerabevakning av Axess Logistics. Göteborg — Irisity AB (Nasdaq First North: IRIS) 

  Läs mer

 • Ökat aktieinnehav hos ledande befattnings-havare i Irisity

  Aug 16, 2017 14:31 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) rapporterar ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare.

  Läs mer

 • Delårsrapport andra kvartalet 2017

  Aug 15, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) redovisar idag sitt resultat för andra kvartalet 2017.

  Läs mer

 • Mindmancer byter namn till Irisity

  Aug 08, 2017 16:12 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (publ) byter idag firmanamn till Irisity AB (publ) och kommer att handlas på Nasdaq First North med ticker: IRIS.

  Läs mer

 • Kommuniké från extra bolagsstämma 27 juli 2017 i Mindmancer AB (publ).

  Jul 27, 2017 16:39 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) 

  Läs mer

 • Aktieägarna i Mindmancer AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

  Jun 28, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) kallar aktieägare till extra bolagsstämma torsdagen den 27 juli 2017 kl. 15.00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) i Göteborg. Entrén öppnas kl. 14.00.

  Läs mer

 • Mindmancer levererar digital Nattillsyn till Nacka kommun

  Jun 14, 2017 08:00 CEST

  Säkerhetsföretaget Mindmancer AB (publ) levererar i samarbete med Vital Integration och Tieto Healthcare & Wellfare, en komplett sammanhållen tjänst för digital Nattillsyn för Nacka kommun. Avtalet är banbrytande då Nacka kommun är först ut i Sverige att införa digital e-hälsa med funktionspaketerade tjänster samt intelligent kamera teknologi. Detta med en öppen digital tjänsteplattform.

  Läs mer

 • Delårsrapport första kvartalet 2017

  May 17, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) redovisar idag sitt resultat för första kvartalet 2017.

  Läs mer

 • Mindmancer AB (publ) stärker styrelsen med Lennart Svantesson och Meg Tivéus.

  Apr 26, 2017 08:17 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) årsstämman utsåg Lennart Svantesson till ny styrelseordförande samt Meg Tivéus till ny ledamot.

  Läs mer

 • Kommuniké från årsstämma 2017 i Mindmancer AB (publ).

  Apr 26, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) 

  Läs mer

 • Mindmancer levererar till projekt Slussen i Stockholm

  Apr 11, 2017 15:09 CEST

  Säkerhetsföretaget Mindmancer AB (publ) har utsetts till säkerhetsleverantör för intelligent kamerabevakning i projekt Slussen. Mindmancer är underleverantör till Skanska som har fyra entreprenader i Slussen. Stockholm stad är beställare och bygger om Slussen.

  Läs mer

 • Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Mindmancer AB (publ)

  Apr 11, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) Valberedningen lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 25 april 2017 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

  Läs mer

 • Aktieägarna i Mindmancer AB (publ) kallas härmed till årsstämma

  Mar 27, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) kallar aktieägare till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 klockan 16:00 på Lindholmspiren 7, våning 7 i lokal Blenda View, i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 15.00 då även enklare förtäring serveras.

  Läs mer

 • Mindmancers årsredovisning 2016 har publicerats

  Mar 16, 2017 08:00 CET

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har publicerat årsredovisning för 2016.

  Läs mer

 • Mindmancer ingår strategisk samarbete med Vindico Group

  Mar 13, 2017 09:08 CET

  Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ) ingår samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ), ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster.

  Läs mer

 • Delårsrapport fjärde kvartalet 2016

  Feb 28, 2017 08:06 CET

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) redovisar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2016.

  Läs mer

 • Mindmancer preciserar vinstvarning

  Feb 09, 2017 14:22 CET

  Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ.) utfärdade den 8 februari en varning för ett substantiellt sämre resultat för det fjärde kvartalet 2016. För full transparens pro forma uppskattar bolaget årets resultat efter skatt till negativt i intervallet 14-16 MSEK.

  Läs mer