Press releases

 • Irisity lanserar AI-tjänsten PeopleMetrics™ som mäter personflöden i realtid

  Feb 06, 2018 16:02 CET

  Irisity AB (publ) lanserar AI tjänsten, PeopleMetrics™ för att i realtid mäta personflöden. PeopleMetrics™ analyserar personflöden för butiker, mässhallar och hela städer.

  Läs mer

 • Irisity lanserar AI-tjänsten IRIS Parking™ som mäter beläggningsgrad på parkeringar

  Jan 31, 2018 08:30 CET

  Irisity AB (publ) lanserar idag IRIS Parking™ som i realtid mäter beläggningsgrad på parkeringsanläggningar såväl inom- som utomhus.

  Läs mer

 • Axess Logistics utökar sin investering i intelligent kamerabevakning

  Jan 30, 2018 10:43 CET

  Irisity AB (publ) utökar sin leverans av intelligent kamerabevakning till Axess Logistics.

  Läs mer

 • Sista dag för handel med Irisity BTA

  Jan 17, 2018 08:00 CET

  Göteborg - Irisity AB (publ)

  Läs mer

 • Ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare i Irisity

  Dec 28, 2017 09:00 CET

  Göteborg - Irisity AB (publ) rapporterar ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare.

  Läs mer

 • Irisity tillförs 33,9 Mkr efter avslutade nyemissioner

  Dec 28, 2017 08:00 CET

  Styrelsen för Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i de emissioner som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 november 2017.

  Läs mer

 • Irisity utser Erik Penser Bank till likviditetsgarant

  Dec 11, 2017 08:00 CET

  Irisity AB (publ) har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie som är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet IRIS.

  Läs mer

 • Irisity lanserar andra generationens AI-baserade Skolbevakare™

  Dec 07, 2017 09:00 CET

  Göteborg - Irisity AB (publ) lanserar nästa generations AI-baserade bevakningslösning för skolor och offentliga anläggningar.

  Läs mer

 • Irisity offentliggör prospekt

  Dec 06, 2017 13:45 CET

  Irisity AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträff.

  Läs mer

 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity

  Nov 24, 2017 17:14 CET

  Göteborg — Vid dagens extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) (Bolaget) fattades följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats, irisity.com.

  Läs mer

 • Irisity levererar intelligent kamerabevakning till Göteborgs Stad

  Nov 13, 2017 11:32 CET

  Göteborg —Irisity AB (publ) levererar Skolbevakaren™ till Göteborgs Stad, där ett stort antal skolor omfattas, ordervärdet överstiger 3 MSEK.

  Läs mer

 • Irisity korrigerar avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

  Nov 09, 2017 18:00 CET

  Göteborg —Irisity AB (publ) avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen i styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman har angivits felaktigt, det korrekta datumet ska vara den 4 december 2017.

  Läs mer

 • Irisity växer med nya strategiska investerare

  Nov 09, 2017 15:13 CET

  Göteborg —Irisity AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 9 MSEK till industrigrupperna Vätterledens Invest och Hans Andersson & Co.

  Läs mer

 • Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

  Nov 08, 2017 18:07 CET

  Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. Samt en riktad nyemission till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB om totalt cirka 9 MSEK.

  Läs mer

 • Irisity lanserar banbrytande AI-baserad bevakningstjänst för privatmarknaden

  Nov 01, 2017 10:49 CET

  Göteborg — Irisity AB (publ) lanserar idag tjänsten Irisity Homeland Security™ gentemot privatmarknaden i Sverige. Denna premiumtjänst är baserad på Irisitys patenterade AI-algoritmer skapar en ny dimension av trygghet och förmögenhetsskydd för landets villaägare.

  Läs mer

 • Irisity inför delningsmodell och exekverar ny tillväxtstrategi

  Oct 18, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) förändrar bevakningsbranschen med ny affärsmodell samt går in i expansiv tillväxtfas internationellt.

  Läs mer

 • Delårsrapport tredje kvartalet 2017

  Oct 18, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2017.

  Läs mer

 • Irisity tidigarelägger tredje kvartalets rapport samt redovisar kommande tillväxtstrategi

  Sep 28, 2017 12:38 CEST

  Irisity AB (publ) avser att i samband med rapportering av tredje kvartalet den 18 oktober 2017, presentera bolagets nya strategi och övergripande tillväxtplan.

  Läs mer

 • Irisity levererar nya bevakningslösningar i Sydafrika

  Sep 14, 2017 09:41 CEST

  Irisity AB (publ) har tillsammans med Site Guard PTY Ltd i Sydafrika, tecknat flera nya distributörs- och kundavtal till ett sammanlagt ordervärde om initialt 1 MSEK. Avtalen är banbrytande för Irisitys vidare expansion internationellt.

  Läs mer

 • Irisity justerar ned rapporterad abonnemangsstock

  Sep 07, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) gör en väsentlig korrigering av tidigare rapporterad abonnemangsstock.

  Läs mer