Press releases

 • Irisity levererar intelligent kamerabevakning till Göteborgs Stad

  Nov 13, 2017 11:32 CET

  Göteborg —Irisity AB (publ) levererar Skolbevakaren™ till Göteborgs Stad, där ett stort antal skolor omfattas, ordervärdet överstiger 3 MSEK.

  Läs mer

 • Irisity korrigerar avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

  Nov 09, 2017 18:00 CET

  Göteborg —Irisity AB (publ) avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen i styrelsens förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman har angivits felaktigt, det korrekta datumet ska vara den 4 december 2017.

  Läs mer

 • Irisity växer med nya strategiska investerare

  Nov 09, 2017 15:13 CET

  Göteborg —Irisity AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 9 MSEK till industrigrupperna Vätterledens Invest och Hans Andersson & Co.

  Läs mer

 • Irisity genomför kombinerad riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 34 MSEK

  Nov 08, 2017 18:07 CET

  Göteborg — Styrelsen för Irisity AB (publ) har den 8 november 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en företrädesemission om cirka 24 MSEK. Samt en riktad nyemission till de framgångsrika entreprenörsfamiljerna bakom Vätterledens Invest AB och Hans Andersson & Co AB om totalt cirka 9 MSEK.

  Läs mer

 • Irisity lanserar banbrytande AI-baserad bevakningstjänst för privatmarknaden

  Nov 01, 2017 10:49 CET

  Göteborg — Irisity AB (publ) lanserar idag tjänsten Irisity Homeland Security™ gentemot privatmarknaden i Sverige. Denna premiumtjänst är baserad på Irisitys patenterade AI-algoritmer skapar en ny dimension av trygghet och förmögenhetsskydd för landets villaägare.

  Läs mer

 • Irisity inför delningsmodell och exekverar ny tillväxtstrategi

  Oct 18, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) förändrar bevakningsbranschen med ny affärsmodell samt går in i expansiv tillväxtfas internationellt.

  Läs mer

 • Delårsrapport tredje kvartalet 2017

  Oct 18, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) redovisar idag sitt resultat för tredje kvartalet 2017.

  Läs mer

 • Irisity tidigarelägger tredje kvartalets rapport samt redovisar kommande tillväxtstrategi

  Sep 28, 2017 12:38 CEST

  Irisity AB (publ) avser att i samband med rapportering av tredje kvartalet den 18 oktober 2017, presentera bolagets nya strategi och övergripande tillväxtplan.

  Läs mer

 • Irisity levererar nya bevakningslösningar i Sydafrika

  Sep 14, 2017 09:41 CEST

  Irisity AB (publ) har tillsammans med Site Guard PTY Ltd i Sydafrika, tecknat flera nya distributörs- och kundavtal till ett sammanlagt ordervärde om initialt 1 MSEK. Avtalen är banbrytande för Irisitys vidare expansion internationellt.

  Läs mer

 • Irisity justerar ned rapporterad abonnemangsstock

  Sep 07, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) gör en väsentlig korrigering av tidigare rapporterad abonnemangsstock.

  Läs mer

 • Irisity levererar digital Nattillsyn till Eskilstuna kommun

  Sep 06, 2017 15:47 CEST

  Irisity AB (publ) har tecknat avtal med Eskilstuna Kommun gällande en komplett sammanhållen tjänst för digital Nattillsyn. Avtalet är banbrytande då Eskilstuna Kommun är en av Sveriges ledande kommuner inom e-hälsa. Ett stort antal kommuner tittar på denna typ av lösning såväl nationellt som internationellt

  Läs mer

 • Irisity levererar bevakning till Axess Logistics

  Aug 22, 2017 16:44 CEST

  Säkerhetsföretaget Irisity AB (publ) har utsetts till leverantör för intelligent kamerabevakning av Axess Logistics. Göteborg — Irisity AB (Nasdaq First North: IRIS) 

  Läs mer

 • Ökat aktieinnehav hos ledande befattnings-havare i Irisity

  Aug 16, 2017 14:31 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) rapporterar ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare.

  Läs mer

 • Delårsrapport andra kvartalet 2017

  Aug 15, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Irisity AB (publ) (Nasdaq First North: IRIS) redovisar idag sitt resultat för andra kvartalet 2017.

  Läs mer

 • Mindmancer byter namn till Irisity

  Aug 08, 2017 16:12 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (publ) byter idag firmanamn till Irisity AB (publ) och kommer att handlas på Nasdaq First North med ticker: IRIS.

  Läs mer

 • Kommuniké från extra bolagsstämma 27 juli 2017 i Mindmancer AB (publ).

  Jul 27, 2017 16:39 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) 

  Läs mer

 • Aktieägarna i Mindmancer AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

  Jun 28, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) kallar aktieägare till extra bolagsstämma torsdagen den 27 juli 2017 kl. 15.00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) i Göteborg. Entrén öppnas kl. 14.00.

  Läs mer

 • Mindmancer levererar digital Nattillsyn till Nacka kommun

  Jun 14, 2017 08:00 CEST

  Säkerhetsföretaget Mindmancer AB (publ) levererar i samarbete med Vital Integration och Tieto Healthcare & Wellfare, en komplett sammanhållen tjänst för digital Nattillsyn för Nacka kommun. Avtalet är banbrytande då Nacka kommun är först ut i Sverige att införa digital e-hälsa med funktionspaketerade tjänster samt intelligent kamera teknologi. Detta med en öppen digital tjänsteplattform.

  Läs mer

 • Delårsrapport första kvartalet 2017

  May 17, 2017 08:00 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) redovisar idag sitt resultat för första kvartalet 2017.

  Läs mer

 • Mindmancer AB (publ) stärker styrelsen med Lennart Svantesson och Meg Tivéus.

  Apr 26, 2017 08:17 CEST

  Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) årsstämman utsåg Lennart Svantesson till ny styrelseordförande samt Meg Tivéus till ny ledamot.

  Läs mer